Open deze mail en laad de afbeeldingen
Kun jij je fouten toegeven?
Lijn

Fouten toegeven

Geliefd Koningskind van de Allerhoogste,

ben je bereid je door de Heer te laten opvoeden, als zijn bevoorrechte Prins of Prinses, die zijn heerlijkheid mag leren kennen? Als je antwoord een volmondig 'JA' is, lees dan verder.

In dit God Magazine wil je hemelse Vader je in de spiegel van je hart laten kijken en wijst Hij je op een kenmerk van elk mens:

Ieder mens heeft de neiging om eigen fouten te ontkennen en fouten van anderen te vergroten.

We zijn er goed in om anderen ergens de schuld van te geven en zelf te doen alsof we onschuldig zijn. Je ziet dat al bij jonge kinderen. Het gebeurt van nature. Als er iets stuk is gegaan in huis, is het antwoord van de kinderen: 'Ik heb het niet gedaan!' Vaak deinzen ze er niet voor terug om te suggeren dat broer of zus de schuldige is.

Het is een kenmerk van elk mens, waar ook ter wereld.

Hele oorlogen tussen landen ontstaan door deze eigenschap, met de dood van miljoenen als gevolg. Huwelijken worden erdoor vernietigd, vriendschappen worden verbroken, kerken vallen in duizend stukken uit elkaar...

'Het is de schuld van de ander, niet van mij. Die ander is verkeerd, ik niet.'

Als je een kind van de heilige, eeuwige Koning wil zijn, moet je bereid zijn dit te erkennen bij jezelf. Hoeveel situaties heb je gekend in je leven waar je de schuld gaf aan anderen en weigerde in je eigen hart te kijken?

Hoe snel bedrieg jij jezelf?

Iemand met veel wijsheid zei eens: 'Eerst liegen we tegen onszelf en daarna liegen we tegen anderen.' Dat is waar.

God roept je tot een leven in waarheid en Hij geeft je het voorrecht om de pijn te leren dragen van het erkennen van je fouten. Dat is koninklijk. Liegen, ontkennen, anderen beschuldigen, waarheid verdraaien enz. is duivels.

Die eigenschap wil de Allerhoogste weg uit je hart.

We zijn zelf slachtoffer van de slechtheid van anderen en dat is makkelijk te herkennen. Maar beseffen we ook op welke gebieden WIJ ZELF anderen niet liefdevol en eerlijk hebben behandeld? Waar hebben wij mensen benadeeld, zonder dat we erbij stilstaan?

Als anderen ons verkeerd behandelen, voelen we daar zelf de pijn van. Maar als wijzelf anderen verkeerd behandelen, doen we HEN pijn, en dat voelen wij niet. Zo kun je soms blind zijn voor datgene wat jij zelf verkeerd doet.

Als je je laat opvoeden door de Heer, dan kies je ervoor dat het VOLLE LICHT OP JOU SCHIJNT, zodat jouw daden aan het licht komen.

Maar niet iedereen is daartoe bereid. Jezus zei hierover:

'Hier valt de beslissing: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.'

(Johannes 3:19, 20)

Kranten vullen hun pagina's met artikels over de zonden van anderen... Maar de mensen die het schrijven (en zij die het lezen en er schande over spreken) zijn net zo zondig, alleen komt het bij hen op een andere manier tot uiting.

Fouten toegeven en je bekeren

Hou op met schande te spreken over anderen en sla op je eigen borst, in oprecht besef van je eigen slechtheid.

Kniel neer voor de Heer der heren en Koning der koningen, die je wil verlossen van deze eigenschap, die zo kenmerkend is voor de zondige mens.

Lees eens deze bijbelgedeelten die geschreven zijn door je hemelse Vader:

'Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen.

Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.

Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt.

Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? '

(Romeinen 2:1-3)

'Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.'

(1 Johannes 1:9)

De kern van de zonde in de mens is ontkennen dat we zondaars zijn.

Als we echter tot inkeer komen en erkennen dat we gezondigd hebben tegenover God en onze naaste, kan God in ons beginnen werken.

God wil je vrij maken van de leugens die regeren in de mensheid. God wil je vormen tot een stralend koningskind dat beseft: 'Ik heb Gods genade elke dag nodig, ik heb de verlossing van Jezus Christus nodig.' Een mens die niet hoog van de toren blaast over zijn eigen rechtvaardigheid, maar die nederig leeft.

De kern van nederigheid is dat je erkent dat je fouten hebt en dat je knielt voor God in bekering.

Maak vandaag de keuze om totaal anders te zijn. Sta Gods licht toe om te schijnen in je hart. Doe niet langer als de mensen die zonder God leven. Geef gehoor aan de roeping van de allerhoogste en laat je zuiveren door zijn onthullende licht.

Als jij je zonden belijdt, aan Hem en aan je naaste, dan zul je vrij worden.

Erken je schuld

Denk na wie je hebt gekwetst. Neem een blad papier en schrijf namen op van mensen die de Heer in je herinnering brengt. Erken je fouten en vraag vergeving aan deze personen.

Dit is een kenmerk van een Kind van de Allerhoogte Koning, die is een eigenschap van een ware Prins of Prinses van God: je bent nederig van hart, je leeft niet in trotse ontkenning en verdraaiing van de waarheid, maar je bent nederig, erkent je zonden aan je naaste en vraagt vergeving. Dat brengt herstel.

Fouten toegeven en vergeving vragen

Kies niet voor lafheid, kies niet voor trots, kies er niet voor om dit artikel snel te vergeten... maar doe er iets mee... nu.

Vraag de Heer om tot je te spreken, welke mensen jij (bewust of onbewust) pijn gedaan hebt, verkeerd behandeld hebt, belogen hebt, gebruikt hebt voor je eigen voordelen, enz. Schrijf de namen op die de Heer in je gedachten brengt.

Ga naar mensen toe, bezoek ze, bel ze op, schrijf een brief en wees MOEDIG. Een Koningskind is niet laf, maar MOEDIG. Aanvaard de pijn en de vernedering die hoort bij het erkennen van je zonden. Wie zich durft vernederen, zal door God verhoogd worden.

Laat het niet aan je voorbijgaan. Doe hier nu iets mee. Pas als je hier ACTIEF iets mee doet, zal deze waarheid je vrijmaken.

Als je dit leest en negeert, zul je onveranderd blijven. Dit woord van God is een spiegel voor je. Wat ga je doen, nu je jezelf in de spiegel gezien hebt?

'Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.

Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.'

(Jakobus 1:21-25)

Print dit artikel uit en bewaar het, zodat je het vaker kunt lezen. Dit is een van de belangrijkste sleutels om echt een ander mens te worden. Vraag vergeving en schenk vergeving. Niets brengt zoveel herstel op aarde, als mensen die de moed hebben om hun fouten te erkennen jegens elkaar.

Nou, wat ga je doen?

Veel zegen,
David Sorensen

Facebook Twitter Google Plus    

Kopieer deze link om dit te delen:
http://www.real-life.nl/onderwijs/fouten-toegeven.html

Lijn

Schrijf je nu in!

Als je dit online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op GOD Magazine. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op GOD Magazine >
Wit


Nuttige links voor jou

Je verlosser: Jezus Christus
Je helper: Heilige Geest
Je schepper: Bestaat God?
Je levensdoel: Gods liefde
Je oorsprong: Evolutietheorie
Je geschenk: Genade
Je geloof: Christelijk geloof
Je inspiratie: De Bijbel
Je opdracht: Liefde is...
1STAP
Zet nu de stap naar God
SOUND OF HEAVEN
Aanbidding, Profetie, Genezing
ONTDEK GOD

De liefde van je leven
BOEKHANDEL

Christelijke boeken, kaarten, posters, muziek en films

Auteur van LifeLetter en bovenstaande sites: David Sorensen