Open deze mail en laad de afbeeldingen

Je zonde is vergeven!

LijnBijbels onderwijs dat je helpt om geestelijk te groeien
Door David Sorensen / OntdekGod.nl

Je zonde is vergeven

Geliefde lezer,

voel je je schuldig door je zonde? Heb je last van een knagend geweten? Lees dan dit bevrijdend onderwijs.

Je zult het gevoel wel kennen dat Jozua had, in onderstaand bijbelgedeelte. Hij stond voor de troon van God, in vuile kleren - een beeld voor zijn zonde. Naast hem staat iemand... maar niet zomaar iemand... het is satan, die hem op zijn zonde wijst en die hem voor Gods troon aanklaagt.

Daarna liet de Heer mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de Heer stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. (Zacharia 3:1)

Herken je dit gevoel? Dat je tot God wil naderen, maar je schuldig voelt? Het is alsof je de stem van de aanklager hoort: Jij bent schuldig!

De naam Satan betekent in het Grieks: 'de valse lasteraar'. De lasteraar is degene die altijd op je zonde wijst. De aanklager beschuldigt je en eist dat je gestraft wordt. Hij spreekt kwaad over je tegen anderen. Gelukkig is hij niet degene die het voor het zeggen heeft. Lees wat de Bijbel zegt:

De engel van de Heer zei echter tegen de satan: De Heer zal u bestraffen, satan! De Heer, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? (Zacharia 3:2)

Besef je hoe geweldig dit is? Satan wijst op je zonde, maar de Heer... bestraft de aanklager! En tegen jou zegt God:

Ik heb je verlost uit het vuur! Ik verklaar je rein.

Jozua stond niet in een net pak voor de Heer, maar in vuile kleren. Deze zijn een beeld voor zijn zonde. Lees wat God vervolgens doet:

Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.

Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.
(Zacharia 3:4, 5)

Jozua bezat deze reine feestkleren niet zelf! Hij had ze niet zelf gemaakt of gekocht. Het enige wat hij had, waren zijn vieze kleren. Maar God bekleedde hem met witte feestkleren, als een geschenk van Gods onvoorstelbaar grote genade.

Je zonde is vergeven

Jezus Christus bekleedt ook jou met een nieuw kleed, een nieuw hart, een nieuwe identieit, een nieuwe naam, een nieuw leven.

Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. (Jesaja 61:10)

Voor ik God kende, had ik een rotleven vol zonde. Maar God heeft zich ontfermt over me en Hij heeft gezegd: Kijk naar mijn liefde. Kijk naar mijn bloed dat je witter wast dan sneeuw. Kijk naar de Naam van Jezus die je bevrijdt van je eigen besmeurde naam.

Hoeveel zonde je ook op je kerfstok hebt, als jij vertrouwt op Jezus Christus, dan bekleedt Hij je met ZIJN zuiverheid.

Door het geloof in Christus Jezus zijn jullie kinderen van God. Door de doop ben je een eenheid met Christus en je hebt je met Christus bekleed. (Galaten 3:26)

Vroeger was je dood door je overtredingen en je heidense levenswijze, maar God heeft je samen met Christus levend gemaakt, en hij heeft al onze overtredingen vergeven. (Kolossenzen 2:13)

Wat een onbeschrijflijk geschenk van God!

Als we ons afkeren van onze zonde en ons oprecht bekeren tot Jezus Christus, dan wast Hij ons witter dan de sneeuw. Dan is het oude voorbij en is het nieuwe gekomen!

Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. (Jesaja 1:18)

Jij hebt je laten afwassen, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. (1 Korintiers 20:1)

Dank Hem voor zijn oneindige liefde!

Aanbid Hem. Juich en dans voor hem. En vertel anderen over zijn geweldige liefde die ons wil verlossen, zuiveren, vergeven en tot zijn geliefde kind wil maken.

Laten wij God prijzen om het grootse geschenk dat hij ons heeft gegeven in zijn geliefde Zoon. (Efeze 1:6)

Veel zegen,
David Sorensen

Facebook Twitter Google Plus    

Kopieer deze link om dit te delen:
http://www.real-life.nl/lifeletter/zonde.html

LijnVerlang je naar Gods liefde?

Geniet je van de woorden die God spreekt door Zijn Geest? Heb je honger naar meer van Hem?

Boek met bemoedigende tekstenDit bijzondere boekje is een grote liefdesverklaring van God aan jou. We hebben de woorden vanuit Gods hart intens hard nodig, om zijn liefde als basis voor ons leven te leggen. Als Gods liefde doordringt in de diepten van ons hart, kan niets ons omver werpen. Dan zijn we een gezonde boom met wortels in sterke grond.

Schenk jezelf en je geliefden dit wondermooie boekje van David Sorensen met bemoedigende profetische woorden die je hart geweldig zullen raken en je niet onveranderd zullen laten.

Reacties van lezers:

'Ik vond het boek prachtig, het heeft me diep geraakt en mijn denken vernieuwd.'

'Gewoonweg prachtig, als iedereen het maar eens leest haal je er heel veel steun uit.'

'Ik heb het boek gelezen en het raakt je heel diep.'

Bestel dit boekje hier >

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >

WitNuttige links voor jou

Je verlosser: Jezus Christus
Je helper: Heilige Geest
Je schepper: Bestaat God?
Je levensdoel: Gods liefde
Je oorsprong: Evolutietheorie
Je geschenk: Genade
Je geloof: Christelijk geloof
Je inspiratie: De Bijbel
1STAP
Zet nu de stap naar God
SOUND OF HEAVEN
Aanbidding, Profetie, Genezing
ONTDEK GOD

De liefde van je leven
BOEKHANDEL

Christelijke boeken, kaarten,...
LijnAuteur van LifeLetter en bovenstaande sites: David Sorensen