Open deze mail en laad de afbeeldingen

God wil je verlossenLijnBijbels onderwijs voor je geestelijke groei
Door David Sorensen - OntdekGod.nl >

Jezus schenkt vergeving

Geliefde lezer,

is er hoop voor deze wereld, die soms zo donker lijkt? Is er een antwoord en een uitkomst, uit de vele ellende? Jazeker.

God is vol liefde en Hij heeft Jezus Christus gestuurd als verlosser van de mensheid.

God is vol bewogenheid voor de aarde en de mensen. Hij is onze redder, die ons wil vrij maken van alle schuld en zonde die ons neerdrukken.

Hij wil ook jou nieuw maken, Hij wil je reinigen, je witter maken dan de sneeuw.

Hij wil al je fouten wegnemen en je rein maken, als zijn geliefde kind. Hoe kun je dat ervaren?

Erken dat je gezondigd hebt en dat je verloren bent zonder God.

Keer je af van je leven zonder God en dien God voortaan met hart en ziel.

Geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is die zijn leven gaf voor jou, om je vrij te kopen uit de zonde.

Laat je dopen in water en ontvang de heilige Geest, die Hij je als geschenk wil geven.

God wil je nieuw maken -spiksplinternieuw- als een herboren kind. Zonder schuld, zonder schaamte, zonder lasten.

Hij neemt je zonden van je weg en werpt ze zo ver als het oosten is van het westen. Wil je dat? Geloof dan in Jezus Christus, keer je af van je verkeerde leven, buig neer voor God en maak Hem je Heer en Meester.

Kom thuis in Gods armen, waar je hoort.

Laat je niet van Hem weghouden. Er zijn vele religies op aarde, maar er is maar 1 God. Jezus Christus heeft bewezen God te zijn, door mens te worden, duizenden wonderen te verrichten, te sterven aan het kruis als het Lam dat geslacht is voor onze zonden en Hij is opgestaan uit de dood. Nu heeft Hij alle macht in de hemel en op aarde.

Jezus schenkt vergeving

Keer je tot Hem, keer je tot Jezus Christus.

Laat je verlossen door Hem. Kniel nu voor Hem, buig je neer voor Hem en geloof in Hem.

Geloof dat God bestaat, geloof dat God je liefheeft, geloof dat God je wil redden, geloof dat God Jezus Christus stuurde als offer voor de zonden van de mensheid - dus ook jouw zonden.

Geloof dit goede nieuws dat er verlossing en vergeving is - voor jou!

Zet nu de stap om je leven voor eens en voor altijd toe te wijden aan Jezus Christus.

Kniel neer en geef jezelf nu over aan Hem. Belijd je zonden, vraag zijn verlossing en vraag Hem je te vullen met de heilige Geest.

Ik kan dit niet voor jou doen, je moet het zelf doen.

Waar wacht je op? LijnBijbelteksten

'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Johannes 3:16)

'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.' (Romeinen 10:9)

'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden' (Handelingen 2:38)

LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/verlossing.html

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info