Open deze mail en laad de afbeeldingen

Alles wordt nieuw!LijnBemoedigende teksten uit het hart van God, voor jou
Spreekt God vandaag nog? Ontdek het hier >

open deuren

Geliefde lezer,

voor het nieuwe jaar wens ik je met heel mijn hart toe dat je inderdaad het NIEUWE LEVEN ten volle mag ontdekken, dat God voor je heeft, in Jezus Christus. In Hem is het oude voorbij en wordt ALLES NIEUW.

God wil ons bekleden met zijn identiteit, zijn karakter, zijn hart, zijn manier van denken, zijn manier van kijken, zijn handelwijze.

God roept ons allemaal tot zijn hart. OM HEM TE KENNEN. Om Hem te ervaren, om diep - heel erg diep - verwonderd te zijn over wie Hij is. En om Hem dan bekend te maken aan de wereld die zo doolt in onwetendheid, die geen liefde kent, geen hoop heeft en geen uitkomst ziet.

Laat je niet binden door het oude.

Leg ook bewust je eigen oude leven af, geliefd kind van God. Hou niet vast aan je oude manier van denken, je oude manier van handelen.

Kijk naar Jezus, die alles NIEUW maakt.

Kijk naar Mij, zegt Jezus, Ik ben zuiver, helder licht, stralend en krachtig, puur en schitterend. In Mij is geen spoor van duisternis. Ik ben zo helder als de zon, zo krachtig als het leven zelf.

IK BEN GOD, de bron van alles wat goed is.

Kijk niet naar het oude, kijk niet naar wat achter je ligt. Kijk naar MIJ zegt Jezus. Richt je hart en je ziel intens op Mij. Als je Mij ziet, zul je zelf ook gaan stralen, als je Mij ziet, vallen de lasten van je af, als je Mij ziet, wordt je sterk en vernieuwd.

Het verleden is soms donker en bevat moeilijke herinneringen. Satan wil dat gebruiken om je van God weg te houden. Soms moet je het zelf loslaten. 'Laat los en je zult losgelaten worden.'

Vogelkooi

Veel mensen die God liefhebben zijn als prachtige vogels die nog steeds in een kooi zitten. Maar het deurtje staat al heel lang open. Durf je je ogen op te slaan naar de geopende deur? Durf je je vleugels uit te slaan? Durf je de oude kooi te verlaten?

Ik roep je, zegt God: KOM! Sta op. Straal. Schitter. Leef. Dans. Zing. Geniet. Spring en wees blij. Juich!

Want ik ben jouw God. Ik ben jouw verlosser. Ik ben jouw redder. Ik wil je zien zingen en dansen, zegt God, omdat je weet hoezeer Ik je liefheb en wat ik voor je gedaan heb.

En wat er nog moet gebeuren, de zaken die nog bevrijd moeten worden, de ziekten die nog genezen moeten worden, vertrouw dat aan Mij toe, zegt de Heer. Ik zal het goede werk dat Ik in jou begonnen ben, tot een goed einde brengen.

Sta dus op, hef je hoofd omhoog en schep nieuwe moed.

Sla je blik op en zie de toekomst die Ik voor je heb. Ik heb zoveel liefde voor jou, zoveel goeds. Ik wil je zien dansen en lachen zegt God, als een kind dat dolblij is met zijn hemelse Vader.

Dans in het licht

Ik heb je lief. Dans voor Mij, zegt God. Zing voor Mij, zegt de Heer. Juich voor Mij, zegt de Allerhoogste.

Want je zult er zelf door genezen. Het zal jou zelf bevrijden. Het zal je innerlijk sterken. Stap in de vreugde die Ik je geef, zegt Jezus. Het is een geschenk dat Ik je geef. Maak het snel open en wees blij.

Dit jaar zal Ik je leiden, zegt de Heer, naar nieuwe gebieden. We gaan nieuwe diepten en rijkdommen ontdekken van Mijn koninkrijk.

Ga je met Me mee?

Je hebt al vanalles van Me geleerd en gezien, zegt God. Maar Ik heb nog zoveel meer. Heb je er zin in? Verlang naar meer van Mij? Wil je graag nog veel meer zien van Mijn wijsheid, Mijn grootheid en Mijn heerlijkheid?

Kom dan mee. Dit jaar zal een jaar vol ontdekkingen worden voor jou.

- Jezus Christus

LijnBijbelteksten

'Zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.' (Romeinen 6:4)

'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.' (2 Korintiers 5:17)

'Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.' (Efeze 4:24)

LijnWaar alles om draait...

Ontdek het belangrijkste wat er is in dit leven, de reden van je bestaan, de basis voor je leven, het geheim van geluk en kracht: de intense liefde van God voor jou.

Boek met bemoedigende teksten

Dit levensveranderende boek helpt je om Gods liefde heel diep tot je hart te laten doordringen. Je hoort God zelf spreken over zijn liefde voor jou. Deze woorden dringen door tot het diepst van je hart en kunnen je voorgoed veranderen.

Bestel dit boek

LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/nieuw.html

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info